30% отличници на втория изпит по математика в ТУ – Пловдив

Използвана е специална платформа за отдалечено провеждане на изпити, разработка на екип от Техническия университет

На втория дистанционен изпит по математика за кандидатстване в Техническия университет – София са се явили близо 600 кандидат-студенти, петдесет от тях с желание да учат при нас в Пловдив, разказа директорът на пловдивския филиал на вуза проф. д-р Въльо Николов.

Резултатите: отличните оценки са шестнадесет, слаби оценки –  няма. Резултатите на средношколците, които се явиха на изпита на 11 април като цяло са по-добри от резултатите от първия кръг на отдалечения изпит по математика на 28 март, обобщи проф. Николов. Във втория кръг обаче няма пълен отличник, докато в първия имаше двама, припомни той.

Квесторите не са засекли и нито един кандидат, който да е опитвал да преписва. И при сегашния изпит един квестор е отговарял за работата на четирима кандидат-студенти. Използвана е специална платформа за отдалечено провеждане на изпити, която е разработка на научен екип от Техническия университет в София.

Остава още един предварителен изпит по математика, който ще се проведе отдалечено на 25 април. На него могат да се явят всички, които заплатят таксата за участие от 30 лева, включително и тези канидат-студенти, които вече са участвали в предишните отдалечено проведени изпити по математика и искат да получат по-висока оценка.

Подобни статии

Top