30 свободни позиции обяви НАП в Пловдив, ето условията

НАП търси 217 служители за звеното „Фискален контрол“.

Обявените конкурси са за длъжността „инспектор по приходите”. От тях 30 свободни щатни бройки са в  Пловдив, 10 служителя с месторабота Стара Загора , 8  в Хасково и 4 с месторабота ГКПП Капитан Петко войвода.

Те ще работят в екипи  и ще извършват фискален контрол на територията на цялата страна.

Конкурсите за свободните работни места ще се проведат на два етапа. На първия участниците ще решават тест, чиято цел е да се установят професионалните им знания. Допуснатите до втория етап ще преминат през интервю.

Работата на инспекторите във фискалното звено е свързана с физически и документален контрол на стоки с висок фискален риск.

Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика.

Служителите в звеното ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си.

Кандидатите могат да подадат документи до 24 април, включително, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно-оригинал.

Подобни статии

Top