300 души от община Асеновград ще получат безплатен „Топъл обяд“

Стойността на проекта е в размер на над 65 600 лева

Община Асеновград ще осигури „Топъл обяд“ за 300 души през 2021 г. С новото проектно предложение ще се предостави възможността да се подкрепят уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната. Ще бъдат изпълнени следните дейности: 1. Определяне на целевите групи; 2. Приготвяне на топъл обяд; 3. Предоставяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд; 4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Основната цел на настоящата дейност е да се идентифицират най-нуждаещите се лица и семейства за подпомагане с храни по Целева програма „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Община Асеновград ще ползва всички възможности, като информация от доставчици на социални услуги и институции, сигнали от граждани, подадени по телефона или в Портала за сигнали в сайта на общината. Ще се изготвят ясни критерии за подбор, като приоритетно ще бъдат обхванати лица, засегнати в най-голяма степен от извънредната ситуация. Подборът ще се извършва при стриктно водене на документна отчетност, с което ще се гарантира, че е извършен по прозрачен и обективен начин, както и удостоверяване, че всички приготвени обяди за съответния ден са предоставени на лицата. Ще се изискват данни от РЗИ за лицата, поставени под задължителна карантина, както и периодът й.

Целевите групи са както следва:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, вследствие на влошената икономическа обстановка в страната, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина, без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Целта на инициативата е социално приобщаване на най-нуждаещите се лица, като са съобразени необходимите противоепидемични мерки в условията на пандемията от COVID-19.

Към момента от програмата се обслужват 200 лица от града и населените места в община Асеновград. От 04.01.21 г. броят на потребителите ще бъде увеличен на 300, като те ще могат да се възползват от социалната услуга до 27.04.21 г.

Стойността на проекта е в размер на над 65 600 лева. Финансирането е от Фонд за европейко подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Подобни статии

Top