300 от Кричим се подписаха срещу спирането на напоителен канал

Каназирева ще разговаря с хората за невъзможността да ползват вода за напояване на земеделските земи и личните стопанства

Областният управител Дани Каназирева ще се срещне днес с жителите на Кричим. Те са направили подписка, подписана от над 300 души, свързана с проблема със спрения напоителния канал “Света Марина“ и невъзможността  да използват вода за напояване на земеделските им земи и лични стопанства. Съоръжението е спряно поради неизпълнение на съответните предписания по Закона за водите.

Проблемът засяга повече от половината жители на Кричим и предизвика огромно обществено недоволство.

На срещата ще присъстват директорите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Напоителни системи, кметът на Община Кричим и граждани.

Областният управител, ще обсъди и идеята на Министерството на околната среда и водите  за коригиране на графика за изпускане на ВЕЦ-овете на сега установените 5 кубични метра в секунда до екологичния минимум – 1,8 кубични метра в секунда. За своето намерение Екоминистерството е изпратило  писма до Областна администрация  и до редица институции.

Мотивът е, че вече са изградени прагове на река Въча, с което се решава проблемът с питейната вода в района.

“Ако това се случи обаче, ще стигнем отново до пресушаване на реката и с проблеми с ихтиофауната, тъй като ВЕЦ-овете нямат техническата възможност за изпускане на по-малко количество от 5 кубични метра в секунда. Докато този технически проблем не се реши, не трябва да се поемат рискове“, коментира Дани Каназирева.

Областна администрация  ще изпрати  становище до министъра на МОСВ.

Подобни статии

Top