302 031 избиратели в Пловдив гласуват за 46-то Народно събрание

473 са избирателните секции в града под тепетата

473 са избирателните секции в Община Пловдив за произвеждане на парламентарните избори днес. В това число са разкрити 3 избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, 9 избирателни секции, образувани в лечебни заведения и 2 секции в места за лишаване от свобода.

3-те секции  за гласуване с подвижни избирателни кутии са определени за избирателите както следва:

1. Район „Централен” – 1 секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която да обслужва и избирателите от район „Източен”;
2. Район „Северен” – 1 секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която да обслужва и избирателите от район „Западен”;
3. Район „Южен” – 1 секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която да обслужва и избирателите от район „Тракия”.

9 са образуваните избирателни секции в големите лечебни заведения в гр. Пловдив – УМБАЛ „Св. Георги“,  МБАЛ „Св.Мина“, МБАЛ Пловдив към ВМА София , МБАЛ „Каспела“, МБАЛ „Пловдив” АД, МБАЛ „Свети Пантелеймон”, а задържаните лица, спрямо които няма влязла в сила присъда ще могат да гласуват в образуваните 2 избирателни секции в  Пловдивския затвор и Следствения арест.

В 456 избирателни секции ще се гласува машинно, а в 23 секции има по две машини за гласуване.

915 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци. Това са навършилите 18 години между 04 април 2021 г. (денят след последните проведени избори ) и 11 юли 2021 г.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, съгласно списъците, които са предадени на секционните избирателни комисии е 302 031. По райони са както следва:

  1. район „Централен” – 65 420,
  2. район „Източен” – 45 208,
  3. район „Западен” – 32 722,
  4. район „Северен” – 43 806,
  5. район „Южен” – 66 963,
  6. район „Тракия” – 47 912.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 11.07.2021 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 11 юли 2021 г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.

Подобни статии

Top