33 проекта ще получат средства по линията на чиста околна среда

В Пловдив и областта

33 проекта в обхвата на Регионалната инспекция по опазване на околната среда – Пловдив са одобрени за финансиране, съобщиха от еко институцията. Те са представени за участие в Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ и са класирани в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“ на  Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тринадесет са одобрените проекти на администрациите в 9 общини, а именно: Карлово, Първомай, Асеновград, Раковски, Пловдив, Стамболийски, Съединение, Марица и Калояново. Пет училища също ще се възползват от възможността да бъдат облагородени – това са две начални училища в градовете Кричим и Първомай, едно средно училище в гр. Съединение, както и основните училища в с. Дълго поле, общ. Калояново и с. Крумово, общ. Родопи. Класираните проекти на детски градини са общо 15 на територията на 6 общини – Карлово, Стамболийски, Асеновград, Родопи, Първомай и Пловдив.

Финансирането е предвидено за дейности за изграждане на детски площадки, почистване на обществени площи, създаване на зони за отдих и спортни площадки, класни стаи на открито и екокътове с доброволния участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца. Целта е да се повиши екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

Допустимите бенефициенти са общини и кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за образователните институции.

Подобни статии

Top