360 лева става минималната работна заплата от 1 януари

Отпуснаха пари за строежа на Колодрума в Пловдив

Новият размер на минималната работна заплата до края на следващата година ще бъде гласуван на днешното заседание на правителството. От 1 януари минималното възнаграждение трябва да стане 360 лв., а от средата на годината да се повиши на 380 лв. Повишението се извършва като мярка за намаляване броя на „работещите бедни” и повишаване стандартите на потребление на вискодоходните работници.

На днешното заседание на Министерски съвет ще бъде разгледан и проектът на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Целта на документа е да надгради досегашните усилия за модернизация на съдебната власт и да завърши реформата й.

Основна отправна точка на Стратегията е гарантирането на независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупцията, политическия и икономически натиск.

Кабинетът ще разгледа и проект на закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. Идеята е да бъдат свързани централните, търговските и дружествените регистри на европейските държави и да се създаде европейска централна платформа, която ще позволи предаването на информация от всеки един от регистрите на държава-членка до съответните регистри на друга държава-членка. Това ще улесни сътрудничеството между търговците, ще намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност и ще редуцира административната тежест, особено за малките и средните предприятия.

Ще се обсъжда и законопроект за гарантиране на влоговете в банките. Целта му е да се въведат правила за по-добра защита на вложителите чрез въвеждане на унифицираните правила за гарантиране на влоговете в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания за финансиране.

 

Подобни статии

Top