38 социални асистенти в „Южен“ ще обслужват болни и възрастни хора

Проект „Независим живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и  съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, стартира в район „Южен“.  Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората в района чрез осигуряване на заетост и засилване на социалното включване. По него ще бъдат назначени на почасова работа 38 социални и лични асистенти.

Пред присъстващите кметът на район „Южен” Борислав Инчев  подчерта, че сред най-важните приоритети на районната администрация  е осигуряването на подкрепа на всеки един жител на район „Южен”,  особено ако той се намира в тежък за него момент.

„За нас е важно гражданите на района да знаят, че ние винаги сме насреща и сме готови да откликнем на всяка една нужда, те могат да разчитат на нашата подкрепа. Стремим се да развиваме и усъвършенстваме действащите социални услуги на местно ниво, да работим максимално бързо, за да могат всички жители на района да получат необходимите им помощ и грижа”- заяви Борислав Инчев.

Зам.-кметът по социалните дейности Георги Титюков съобщи, че Община Пловдив е сред  първите общини, с най-много проекти от такъв ранг.

По проекта “Аз живея  независим живот”, чиято стойност е близо половин милион лева, ще работят петима експерти. Той ще бъде реализиран за период от 23 месеца от началото на тази до края на следващата година 01.01.2016 г. до 30.11.2017 г., като услугите ще се предоставят съответно от 01.04.2016 г. до 30.11.2017 г.

Проектът е насочен  към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и безработни лица в трудоспособна възраст.

По проекта 38 лични и социални асистенти ще предоставят почасови услуги за нуждаещите се лица, ще им помагат при извършване на комунално-битови дейности, ще предлагат специализирани здравни услуги и др.

Стартът на проекта е с прием на документи за кандидатстване от желаещите да обслужват възрастните или хората с увреждания. Освен асистенти, ще бъдат наети също социален работник и сътрудник социални работа на пълен работен ден.

Приемът на  документи за последните длъжности ще става от 1 до 5 февруари. Одобрените кандидати ще започнат работа от 1 март. От 1 април пък ще заработят социалните и лични асистенти.

 

Подобни статии

Top