4 364 зрелостници в Пловдивско полагат матура по Български език и литература

153-ма не са допуснати до изпита, четирима са карантинирани

4517 зрелостници са заявили, че ще се явят днес на Държавния зрелостен изпит в Пловдив и областта, съобщиха от РУО-Пловдив. От тях 153-ма не са допуснати до изпита, уточниха оттам. Така на практика право да се явят на матурата днес имат 4 364 зрелостници.

3553-ма зрелостници са обявили, че ще се явяват на втората задължителна матура в петък, 21 май. На матурите по желание ще се явяват пък 92-ма ученици.

Четирима са карантинираните зрелостници до момента, за тях са обособени съответните зали в две училища и са ангажирани квестори, които са ваксинирани, поясни шефката на РУО Иванка Киркова.  За всеки отделен случай да се получи становище от РЗИ дали може да се яви на изпит и да информираме и МВР за неспазване на карантината. Ученикът трябва родителите да му осигурят самостоятелен транспорт и да се организира консултация с личния лекар.

Очаква се най-възрастният зрелостник, който ще се явява на матура, да бъде 68-годишен, казаха още от РУО.

80 от всички 1559 квестори са заменени към началото на изпита, те са разпределени в 494 зали и в 63 училища.

В 50 учебни заведения в областта ще се провежда втори зрелостен изпит, а само в 1 училище ще е третата матура. За втората матура са подсигурени 397 зали, а за третата – 16.

Какво трябва да си носят зрелостниците?

На изпита днес учениците трябва да се явят със служебна бележка в хартиен или електронен формат (на мобилен телефон). Освен това зрелостниците трябва да носят документ аз самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС). По време на матурата те ще пишат с черен химикал, като могат да си носят по два, а също – молив, гума, за изпита по математика – линия, пергел и триъгълник. Всеки зрелостник трябва да носи защитна маска и прозрачен плик, в който да постави личните си вещи. Може да си носи и защитни ръкавици, както и личен дезинфектант.

Днешният изпит продължава 4 астрономически часа, като е разделен на три модула. Първият е с 30 затоврени въпроса, с по 4 възможни отговора. Вторият модул съдържа 10 отворени въпроса, които изискват свободни отговори. Третият модул предвижда написване на есе или интерпретативно съчинение по зададена тема върху изучавано литературно произведение.

Зрелостникът може да излезе от изпитната зала след приключване на работата върху съответния модул и запечатването на попълнените листове в плик, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути. Когато модулът продължава 120 или 150 минути, може да се излиза от залата след изтичане на първите 90 минути. Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след предаване на запечатаната изпитна работа. Зрелостник, започнал да работи по трети модул на матурата по български език и литература, може да напусне окончателно залата и сградата 90 минути след началото на модула. Връщане в сградата до края на изпитния ден не се допуска, съобщават от МОН.

Максималният брой точки за матурата е 100. За отлична оценка са необходими минимум 95 точки. 

Подобни статии

Top