40 години от появата на HIV/СПИН

През 2017 г. за първи път повече от половината HIV заразени са на лечение

През  1981 година за първи път се появява кратко съобщение на 5 случая с пневмоцистова пневмония при хомосексуалисти в Лос Анжелос, САЩ в Morbidity and Mortality Weekly Report. Това е първото описание на ново мистериозно заболяване, което става известно като СПИН – най-голямата глобална здравна криза в модерната история, по време на която се инфектират 72 млн. и загиват 32 млн. лица. Тези факти припомня проф. д-р Радка Комитова от Катедрата по инфекциозни болести на Медицински университет-Пловдив.

През следващите месеци се откриват и други случаи на пневмоцистова пневмония сред иначе здрави мъже в цялата страна, заедно с други опортюнистични заболявания (като саркома на Капоши). Първоначално заболяването няма име и причинител, но коинфекции и неоплазми при лавинообразно увеличаващия се брой пациенти водят до тяхната смърт само след няколко месеца. През 1892 г. то получава името синдром на придобита имунна недостатъчност – СПИН.

Първият проблясък на надежда идва от резултатите на 2 групи учени, работещи независимо – Luc Montagnier и Françoise Sinoussi, Франция (1893), и Robert Gallo, САЩ (1894). Те откриват причинителя на СПИН – ретровирус, който по-късно ще се нарече вирус на човешки имунен дефицит (HIV). За това откритие през 2008 г. Luc Montagnier и Françoise Sinoussi са удостоени с Нобелова награда за медицина или физиология.

През 1995 г. се въвежда диагностичен тест, който дава възможност да се разкрие истинският обхват на пандемията.

Става ясно, че пациентите с напреднали прояви са само върхът на айсберга, а много повече живеят инфектирани, но без доловими прояви. Разгадава се и взаимодействието на HIV с основните клетки на имунния отговор (CD4+ лимфоцити), както и репликационният цикъл на вируса с фазите, които биха били атакувани от антиретровирусни препарати.

1 2 3

Подобни статии

Top