4,2 милиона приходи от нощувки на туристи в Пловдив

Приходите от нощувките

на туристи в Пловдив през септември са достигнали 4,2 милиона лева. Като от тях печалбите от нощувки на чужди граждани са 1,9 млн. лева, а от български – 2,3 млн. лева, предава „Фокус“.

В сравнение със същия отчетен период на миналата 2016 година е регистрирано намаление на приходите от нощувки като цяло с 0,7 %, като от чужди граждани то е с 1.3%, а от български граждани – с 0.2%.

„Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 35,8 %, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 44,5 %, следвана от тези с 3 звезди – 41,8 % и с 1 и 2 звезди – 22,4 %. Като цяло заетостта на леглата намалява спрямо септември 2016 година с 2,6 процентни пункта.

При местата за настаняване с 1 и 2 звезди имаме намаление е с 4,2 процентни пункта, при тези с 3 звезди – с 1,7 процентен пункт, а при тези с 4 и 5 звезди – с 0,7 процентни пункта“, обясни Валентин Точев, главен експерт в Териториално статистическо бюро – Юг.

Подобни статии

Top