47 000 души на санаториум за сметка на държавата

От днес (23 март) започва изпълнението на програмата

за профилактика и рехабилитация за 2018 г. на Националния осигурителен институт (НОИ).

За нейната реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лева.

Очаква се около 47 000 души да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година, съобщават от пресцентъра на НОИ.

Програмата за едно лице трае 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7 лева за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно за сметка на бюджета на ДОО.

Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробностите за условията вижте ТУК.

Подобни статии

Top