5% данъчна отстъпка , ако подадем декларация онлайн

50 000 годишни данъчни декларации за доходи очаква НАП Пловдив в следващите два месеца.

В средата на кампанията 4725 пловдивчани са подали данъчните си декларации за доходи, получени през предходната година. 1 706 от тях са го направили по електронен път – с електронен подпис или персонален идентификационен код.

Подаването на декларации чрез интернет дава възможност за 5% отстъпка от дължимия данък, ако формулярите се подадат до 31 март и ако лицето няма стари публични задължения. Данъците върху доходите се декларират още и чрез пощите – на гише в 24 пощенски станции в област Пловдив или по пощата като писмо с обратна разписка.

От приходното ведомство напомнят, че и през тази година заемите между физически лица на стойност над 10 000 лева задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2016-та, ако част от тях в края на 2015 година са непогасени. На обявяване подлежат и непогасените остатъци от заеми, взети в периода 2011 – 2015 година, ако общият невърнат размер към 31 декември 2015 година е над 40 000 лева. Изискването не се отнася за банковите кредити на гражданите.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция – номерът е 0700 18 700.

 

Подобни статии

Top