5 години „Синя стая“ в Пловдив

Пет години от създаването на „Синя стая” ще отбележи екипът на КСУДС Пловдив.

Началото е поставено през 2012 г.

с подписването на партньорско споразумение между Община Пловдив, КСУДС и представители на институции, имащи отношение към изслушването на деца, с което страните се съгласяват да работят в най-добрия интерес на детето, участник в правни процедури.

Тогава „Синята стая” е пета в страната и единствената, изградена към социална услуга с доставчик община, в рамките на Плана за развитие на услугите в Комплекса.

За 5 години екипът успя да развие експертиза, партньорство и повиши професионалните си компетенции, участвайки в различни обучения, супервизии и др.

„Синята стая” се утвърди като място, където децата, участници в правни процедури могат да бъдат изслушани в щадящи детската психика условия, като по този начин се гарантира спазване на техните права.

Освен с осигуряването на щадяща среда, екипът на КСУДС вярва в това, че третирането на детето като равноправен участник в процеса, ще доведе и до превенция на проявите на насилието и злоупотребите с деца.

През последните години

се подготвят редица законови промени, включващи правата на децата, участници в правни процедури, но те все още не са факт.

Опитът показва, че е необходимо да се работи в посока на законово утвърждаване на разпита/изслушването в защитена среда; първият разпит да се провежда в „синя стая”; минимализиране на броя разпити; използването на видеозаписа в целия досъдебен и съдебен процес, подкрепа и последваща работа с детето и неговото семейство.

На събитието ще бъде даден старт на кампанията „Чуйте ме”, имаща за цел да повиши информираността на децата, семействата и професионалистите за техните права и отговорности, за наличието на екип от професионалисти и място, където могат да получат подкрепа, ако са жертва на насилие.

 

Събитието се организира в партньорството и с подкрепата на Национален алианс за социална отговорност. На срещата са поканени представители на Окръжен и Районен съд Пловдив, Окръжна и районна прокуратура, Районни управления „Полиция”, дирекции „Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги, общини и др.

Модератор на срещата ще бъде доц. д-р Надя Стойкова от Институт за социални дейности и практики – водеща организация в развитието на добри практики и работеща за промяна на законодателството в сферата на детското правосъдие.

Подобни статии

Top