50 000 лв. за електронен вътрешен документооборот поискаха в бюждета от ДБ-Пловдив - DC news

50 000 лв. за електронен вътрешен документооборот поискаха в бюждета от ДБ-Пловдив

Демократична България – Пловдив поиска в Бюджет 2021 средства за по-модерна, достъпна и включваща хората община

Община Пловдив да задели средства за преминаване към изцяло електронен вътрешен документооборот, за отпадане на изискването за удостоверения при приемане на заявления за административни услуги, за изграждане на велоалеи и система за умно паркиране в Централна градска част, а 1% от бюджета на общината да се насочи към проекти, одобрени след допитване до пловдивчани. Това са част от предложенията, които групата на Демократична България в Пловдивския общински съвет внесе за публичното обсъждане на проектобюджета на общината за 2021 г.

Предложението за преминаване към изцяло електронен вътрешен документооборот е мотивирано с факта, че това ще улесни изцяло процесите, които сега са затруднени от изразходването на купища хартия и ще реши съществуващите проблеми с търсенето и обработка на документите и проследимостта по преписките. Прогнозната стойност на средствата, необходими за въвеждането на мярката, е 50 хил. лв.

Предложението за отпадане на изискванията за удостоверения при приемане на заявления за административни услуги е мотивирано с факта, че администрацията и сега е задължена да не изисква тези документи за обстоятелства, които могат да бъдат проверени по служебен път. Това ще спести на гражданите и бизнеса много време, а освен това за голяма част от удостоверенията вече няма технически пречки процесът да се улесни. Прогнозната стойност на мярката е 60 хил. лв.

Средства за умно паркиране в Синя зона, частични задания за актуализиране на ПУП и още…

Сред предложенията на „Демократична България“ е и изработване на частични задания за актуализиране на ПУП за имотите в режим на комплексно застрояване в целия град. Целта е да се обособят зелени площи за широко обществено ползване в междублоковите пространства – проблем, който е особено актуален в Пловдив.

Формацията предлага в общинския бюджет да се заложат и средства за изграждане на система за умно паркиране в Синя зона в Централна градска част. Предложението включва създаване на мобилно приложение за намиране на място за паркиране в реално време и сензорна система на общинските паркоместа в центъра. Прогнозната стойност е 230 хил. лв., а сред ефектите от мярката ще бъде и оптимизиране на цената за паркиране на база на търсенето

Съветниците от „Демократична България“ предлагат и да се да се предвидят 250 000 лв. за проектиране и изграждане на велоалеи, както и общо 50 хил. лв. за  изготвяне на технически проекти за ремонт и реконструкция на подлези, за да се осигури лесен достъп за родители с детски колички, колоездачи и хора с трудна подвижност. Друго предложение е 1% от бюджета на Пловдив за 2021 г. да бъде отделен за инвестиционни проекти и/или разходи, които се определят след допитване до пловдивчани.

Top