500 дръвчета засадиха ученици от Куклен

Всеки участник в залесителната акция получи специални указания за засаждане на дръвчетата

По случай деня на Земята Община Куклен съвместно с ученици от СУ „Отец Паисий “ организираха засаждане на дръвчета в общински имоти в землищата на гр . Куклен, с. Гълъбово и с. Яворово. В засаждането участваха 60 деца от пети, шести и седми клас, както и общински служители.

На землищната граница на гр. Куклен и с. Гълъбово бяха засадени 560 дръвчета от видовете бяла акация, цер и явор. В с. Гълъбово на свлачищен  участък бяха посадени други  60 млади акации.

В с. Яврово също бяха насадени в горска територия 50 смърча, като участъкът бе предвиден за ново залесяване.

Всички фиданки бяха предоставени от “Фондация 77“ по инициативата “Когато станем 100 000 ще посадим гора“. Това е една чиста инициатива от хората за хора, която има за цел да подпомага засаждането на нови дървета в България, уточняват от община Куклен.

Всеки участник в залесителната акция получи специални указания за засаждане на дърветата. Учениците засадиха по 15  дръвчета на предварително подготвените за целта терени.

Община Куклен, ежегодно организира подобни акции, в които включва ученици и млади хора. Целта е те да станат съпричастни в развитието на общината и облагородяване на общинските терени.

Подобни статии

Top