513 деца приети в ясли и градини, 603 остават извън детските заведения в Пловдив

Резултати от класиране за прием в детските заведения на град Пловдив, проведено днес

За класирането за прием в детските заведения в Пловдив на 27 август 2020 г. бяха обявени общо 677 свободни места, като 392 от тях за децата в яслена възраст, 125 – за първа възрастова група, 52 – за втора възрастова група , 60 – за трета подготвителна група и 48 места за четвърта подготвителна група.

Общият брой на кандидатстващите е 1116 – 749 деца за детските ясли, 178 за първа възрастова група, 86 за втора възрастова група, 70 за трета подготвителна група и 33 за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 513 от кандидатстващите – 387 деца за детските ясли, 46 за първа възрастова група, 31 за втора възрастова група, 28 за трета подготвителна група и 21 за четвърта подготвителна група.

За всички класирани деца следва записване при директорите в определения от Графика на дейностите срок – 08.09.2020 година. След настоящото класиране на 27 август остават незаети общо 164 места.

Част от кандидатстващите за прием деца вече са записани в детски градини, но желаят преместване. Очаква се на следващите класирания да бъдат обявени повече свободни места и за желаещите да посещават детска ясла.

Постъпването на родените през 2014 и 2015 г. деца през учебната 2020/2021 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, които ще разкрият подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца през учебната 2020/2021 г., при събиране на необходимия минимален брой желаещи, може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

Следващото класиране е на 17 септември 2020 г.

При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 9 септември включително. Информация за предвидените класирания до края на 2020 г. е публикувана на страницата на системата за прием в секция НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/График на дейностите – www.dz-priem.plovdiv.bg

Подобни статии

Top