54 фирми в конкуренция за бъдещи инженери в Пловдив

През 2016 година конкуренцията между фирмите за привличане на работа и за летни стажове на студенти от ТУ-филиал Пловдив се изостри. Това показва осмият Ден на кариерата в пловдивския технически ВУЗ. В него вземат участие 54 чуждестранни и български компании, значителна част от които имат заводи и офиси в Пловдив и региона. За сравнение през миналата година фирмите, участващи в това най-голямо кариерно събитие за годината бяха 39.

За първи път в надпреварата за студенти се включват шест компании “ловци на мозъци”, които търсят кадри за свои клиенти в България и в чужбина. През 2015 година фирмите от този бранш бяха само две. Участниците ще са разположени на фирмени щандове във фоайето на основната сграда на факултета, като студентите ще имат възможност да се запознаят с представители на компаниите и да оставят автобиографии.

Прави впечатление фактът, че съотношението между чуждестранните и българските фирми е почти 2:1 в полза на чуждестранните. От 54 участници в “Деня на кариерата 2016”, 38 са чуждестранните фирми, работещи в България, а 16 /включително и една държавна агенция/ са компании с български капитали. Причините за тази диспропорция са най-малко две. От една страна чуждите компании са много големи, значителна част от тях са сравнително отскоро на българския пазар и са в етап на бурно разрастване. От друга страна българските фирми нямат навиците да търсят по този начин елитни инженерни и софтуерни кадри за своите екипи. Тенденцията спрямо 2015 година обаче е и българските участници в Деня на кариерата да се увеличават със същия темп, с който се увеличават и чуждите фирми-участници.

“Оценявам “Деня на кариерата 2016” като силен мотивационен фактор в кариерното развитие на нашите студенти” – каза директорът на Пловдивския филиал на Техническия университет проф. д-р Въльо Николов. Той коментира още, че кариерни интреси проявяват вече дори новопостъпилите студенти. “За последните три години сред студентите от Техническия университет- филиал Пловдив няма нито един безработен. Търсенето на инженери е толкова голямо, че се налага преподавателският състав да отива на място в големи компании, за да обучава и преквалифицира специалистите там” – заключи проф. Николов.

Подобни статии

Top