56 са проверените язовири в страната

Три села в Асеновградско са без вода

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) към трети февруари е проверила 56 язовири в страната . На всички тях са издадени констативни актове с необходимите предписания за отстраняване на повреди и ремонтни дейности.

Ако съответните препоръки не бъдат изпълнени в срок, на техните собственици ще бъдат налагани санкции, съгласно Закона за водите. Проверките обхващат язовири в областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Велико Търново, Стара Загора, Бургас, Сливен, Враца, София и София- област.

Извършените инспекции са част от стартиралите масирани проверки от 7 януари 2016 г., след като от началото на годината контролът върху язовирните стени и съоръженията към тях бе прехвърлен към ДАМТН.

С тази акция се цели да се проверят всички рискови язовири в страната преди обилното пролетно снеготопене да е започнало, така че да се избегне рискът от наводнения. Също така трябва да се установи точният брой на язовирите в страната, както и да се изясни тяхната собственост и техническата им изправност.

От този месец ДАМТН ще засили още повече контрола и ще започне още по интензивни проверки. Особено внимание предстои да се обърне на язовирите от област Сливен, за които има подадени сигнали, че са в рисково състояние. Същото важи и за област Враца.

Сред най- честите нарушения, които са констатирани до момента, са преливници в лошо състояние, неработещи основни изпускатели, повреди на съоръженията около язовирните стени и др.

Най- сериозно към момента е положението с язовир „Вятъра“ във Велико Търново, който е спрян поради опасност от преливане, което може да подкопае основния водопровод, който снабдява града с вода за питейни нужди. За да не се допусне преливането му, са издадени предписания със съответните мерки.

Подобни статии

Top