561 потребители в Пловдив с интегрирани услуги по нов проект

Община Пловдив започна изпълнението на проекта в началото на месец юли

Пресконференция по проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ ще бъде проведена днес от 10:00 часа, в Голяма конферентна зала в Дома на Културата „Борис Христов“.

Проектът се осъщестява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

Община Пловдив започна изпълнението на проекта в началото на месец юли, а срокът за изпълнение е 19 месеца. По него се предоставят интегрирани здравно – социални услуги на 561 потребители на територията на общината като целта е да бъде улеснен достъпът им до здравните услуги.

Целите на проекта ще бъдат подробно представени от неговия ръководител Нина Банкова.

Подобни статии

Top