565 пловдивчани от уязвими групи с патронажна грижа за първото полугодие - DC news

565 пловдивчани от уязвими групи с патронажна грижа за първото полугодие

Проектът бе за комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда

565 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи са получили помощ в рамките на проект „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ през изминалата половин година. Това стана ясно по време на заключителната конференция по проекта, на която бяха отчетени резултатите.

„Проектът имаше за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания посредством услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19“, поясни ръководителят на проекта Лилия Кичукова.

Изпълнението на проекта протече в две направления – Направление I – дейност „Патронажна грижа“ с продължителност от 02.02. – 02.08. 2022 г. и Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, която стартира на 02.03. и приключва на 02.09. 2022 г.

„По Направление II 629 социални служители бяха подкрепени по време на наложените Ковид мерки. За тях бяха осигурени лични предпазни средства, редовно тестване, допълнително заплащане, както и компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно“, коментира зам.-кметът по социална политика Георги Титюков.

В рамките на дейностите по патронажна грижа гражданите са получили комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч. психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности като пазаруване и  заплащане на битови сметки. Услугите се предоставят  от специализиран екип от лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности и др.

Ръководителят на проекта Лилия Кичукова увери, че дейностите по Направление I – „Патронажна грижа“ ще продължат до  03.02.2023 г. като целевата група остава същата. Заявления се приемат на адрес ул. „Петко Д. Петков” 33.

Проет №BG05M9OP001-6.004-0010 „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 438 928, 69 лв., 100% безвъзмездно финансиране.

На пресконференцията присъстваха още и координаторите на проекта Октай Шериф и Мариана Костадинова.

Подобни статии

Top