6 дела в Административния съд срещу пробива под Централна гара

Едно от тях е прекратено

6 административни дела по жалби срещу решението на на Общински съвет Пловдив (Решение № 351 по Протокол № 16/27.09.2018г.), с което се одобрява проектът за изменение на ПУП – ПУР „Комуникационно-транспортен пробив под Централна гара – Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ и бул. „Македония“ (към „Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – фаза 2“, Проект 1: Развитие на железопътен възел Пловдив“, Участък № 11 Централна гара – Пловдив), са образувани в пловдивския административен съд.

Делата са с номера: адм.дело № 199/2019г., адм.дело № 201/2019г., адм.дело № 202/2019г., адм.дело № 203/2019г., адм.дело № 204/2019г., и адм.дело № 205/2019г.

На този етап делата са на различна фаза. Едно от тях е прекратено, поради неизпълнение на указания за внасяне на държавна такса от страна на жалбоподателите, като определението не е обжалвано и е влязло в сила.

По останалите дела, които са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания за месеците март и април, съдът е определил предмета на оспорване с определения, които подлежат на обжалване пред Върховен административен съд на Република България.

Правото си на жалба са упражнили жалбоподателите по административни дела № 201/2019г., и № 203/2019г., като същите са изпратени за произнасяне от Върховния административен съд.

Подобни статии

Top