6-метров транспарант покри фасадата на Община „Родопи”

Oбщината  за пореден път обяви позицията си, относно добива на инертни материали

Транспарант с надпис „СТОП  на кариерите в село Белащица” опасва част от сградата на Община „Родопи” на улица „Софроний Врачански” 1А. Шест метрово платно беше поставено днес, като така общината  за пореден път обяви позицията си, относно добива на инертни материали на територията на своите  населени места.

Кметът Павел Михайлов и неговия екип отново заявиха, че властта се вслушва в исканията на хората и застава зад желанието им да се затвори кариерата над селото и концесията да бъде прекратена.

Вече започнаха разговори между Община „Родопи” и РИОСВ за съгласуване на действията на двете институции и търсене на  взаимно изгодно решение, като се защитят интересите на хората и околната среда.

Подобни статии

Top