64 са опасните язовири в Пловдивска област

65 язовира са потенциално опасни в Пловдивско

Триста са потенциално опасните язовири на територията на Източно-беломорски район, а само за Пловдивска област те са 64. Това стана ясно от 19-то заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция на Източно-беломорски район. Почти готов е планът за управление на риска от наводнения за следващата година и бяха отчетени резултатите от изминалата.

Определени са районите с потенциален риск, предстои изпълнението на информационната система, която е необходима за работата на плана за управление на риска от наводнения. В следващите дни на външен изпълнител ще бъде възложено да изготви карти на всички 31 района на територията на Източно-беломорски район.Те трябва да са готови в рамките на 10 мессеца, като това няма да са традиционните топографски карти.

Това са нов вид електронни карати с триизмерен модел, които ще могат при подаване на данни за повишение на водните нива в реките да дават заключение за възможната степен на заливане, обясни директорът на Басейнова дирекция, инж. Никола Карнолски.

Потенциално опасните язовири са тези, които са опасни за населените места. Въпреките, че са в отлично техническо състояние язовирите Кричим и Въча също попадат в тази цифра. Съоръженията, стопанисвани от големите каскади и от дружествата на Напоителни системи и ВиК не са толкова притеснителни, колкото са малките мелиоративни язовири, стопанисвани от общините.

Независимо, че те са малки последствията от някои явления могат да бъдат катастрофални. Ние се стремим да ги накараме да поддържат поне едно дежурство. Особенно при възникване на валежи то е 24 часово, т.е на всеки язовир да има дежурен човек, коментира Карнолски.

Това е нобходимо, за да може рано да се съобщава за усложняване на обстановката. Освен това тези язовири трябва да се поддържат с известно ниво на свободеден ретензионен обем, за да може при валежи да не започне веднага преливане, а да има технологично време за вземане на мерки.

 

 

Подобни статии

Top