670 000 лева за асфалтиране на 13 улици в Община Родопи

Община Родопи инвестира 670 000 лева в асфалтиране на тринадесет от най- натоварените улици на територията на общината. Основният ремонт на пътна мрежа приключи с полагане на 4174 м. асфалт.

„Проведох събрание с  общинските съветници, кметове и кметски наместници и единодушно се определи приоритет на общинската администрация да бъде рехабилитация, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа.  

Кметовете на Ягодово, Устина, Брестовица, Цалапица, Златитрап, Кадиево, Първенец, Оризари, Крумово, Брестник, Браниполе, Белащица и Марково предложиха по 3 улици в селото, след което ОбС Родопи, определи и гласува по една във всяко от тринадесетте населени места”, каза кметът на Община „Родопи“ Пламен Спасов.

На тези улици никога не е имало асфалтова настилка.

За изминалата година общината инвестира и 130 000 лева в подравняване и кърпене на 4271 кв. м. от второстепенната улична мрежа. През 2017 са ремонтирани и 1782 кв. м. тротоари за близо 82 000 лева.

Тази година в бюджета на общината са заложени 553 000 лева за пътна инфраструктура и вече е избран изпълнител за разходването им.

Община „Родопи“ с иновативна интернет услуга за гражданите

С тях ще се реализира основен ремонт на три улици на територията на селата Брестовица – главна улица, Цалапица – път към промишлена зона, както и Крумово – вход откъм Асеновградско шосе, като за нея предварително са инвестирани близо 200 000 лева за изграждане на отводнителна канализация и подготовка за качествено асфалтиране.

Освен тези средства в бюджета за 2018 са разпределени и над 400 000 лева за подравняване на малки улици, изкърпване на дупки и ремонт на тротоари.

Подобни статии

Top