Център за почасови социални услуги създават в „Централен“

стаменов

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда ще бъде създаден в „Централен“, съобщиха от районната администрация.

Това ще стане възможно с реализацията на проект „По-добър живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кметът на „Централен“ Георги Стаменов подписа днес договора в Министерството на труда и социалната политика.

Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи.

Ще бъде подобрен достъпът им до основни социални и здравни услуги, като целта е постигане на независимост и социална интеграция.

Центърът ще предоставя почасово услуги за лична помощ, за социално включване, медико-социални услуги и психологическа подкрепа, както и помощ в дома.

В дейностите ще бъдат ангажирани лични асистенти, които ще помагат на хората да посещават паркове, забележителности в града, музеи, галерии, клубове на пенсионера и др.

Услугите в дома включват приготвяне на храна, подпомагане при хранене, поддържане на хигиената, плащане на битови сметки, закупуване на хранителни продукти и лекарства и др.

Медико-социалните услуги и психологическа подкрепа ще се извършват от наети специалисти – медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. Посещенията в домовете на потребителите ще стават по месечен график.

В проекта ще бъдат включени лица с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване. Заложен е ресурс за предоставяне на услуги на около 90-100 души от района.

Екипът на персонала ще се състои от 20 лични асистенти, 11 социални асистенти, 11 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 рехабилитатор и 1 психолог.

Продължителността на услугите ще бъде 20 месеца. Стойността на проекта е 496 000 лв. безвъзмездна финансова помощ.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top