68 възрастни хора от Раковски с „Патронажна грижа“ 

Нов социален проект  на община Раковски  „Патронажна грижа “  ще обгрижва възрастните  хора в нужда  по домовете

Община Раковски кандитства за нова социално-здравна  услуга   „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  към Министерството на труда и социалните грижи, съобщи ресорният зам.-кмет Йовко Романов.

Общата цел на новата  услуга  е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на  новата социална услуга е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

За целта ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Ще бъде назначен екип от социални и медицински работници, психолози и санитари.

Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. Част от средствата ще бъдат използвани  за закупуването на специализиран автомобил за по-качествено обслужване на потребителите.

От услугата ще могат да се възползват  68 възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.Стойността на проекта е на стойност 203 000 хил. лв.

Интегрираните услуги ще се предоставят в рамките на  12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Активното предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ ще  започне през летните месеци и есента на тази година.

 

Подобни статии

Top