680 престъпления за една година в „Северен“, разкриха половината от тях

Повече разкрити престъпления в район „Северен“ за 2019 г.

По-голям брой престъпления са разкрити в район „Северен“ за изминалата 2019 г. Това стана ясно от ежегодния отчет за дейността на служителите на група „Териториална полиция“ при сектор „Охранителна полиция“ към Трето РУ-Пловдив.

Докладът бе входиран в администрацията на „Северен“ и представен на кмета на района Стоян Алексиев, за да се запознае с обстановката за миналата година.

Според данните за 2019 г. на територията на район „Северен“ са регистрирани общо 79 броя ПТП с 1 загинал и 96 ранени. Общият  брой на престъпленията е 689, от тях 601 са криминалните престъпления, като са разкрити 307. В сравнение с предходната 2018 г. се наблюдава намаление на регистрираните престъпления с 16 бр., като разкриваемостта е увеличена с  голям процент-18,47 %.Разкритите престъпления се увеличават с 90 броя.

По отношение осигуряване безопасността на пътното движение са изготвени предложения за подобряване на средата на сигурност до кмета на район „Северен“ Стоян Алексиев.

Спрямо лицата от рисковите групи (самотно живеещи) не е допуснато осъществяване на телефонни измами, тъй като същите са били своевременно информирани от служителите на „Териториална полиция“.

По отношение на охранителната дейност, във връзка с осигуряване на обществения ред и сигурност, съставът на групата е бил ангажиран с редица важни мероприятия, сред които Абитуриентски балове 2019г., Местни избори 2019г., избори за Европейски парламент 2019г., откриване на Европейска столица на културата 2019г., охраняване на папа Франциск при посещението му в гр. Раковски и редица други прояви. При нито едно от гореспоменатите събития не са били допуснати никакви инциденти.

Във връзка с инициативата „Детска полицейска академия“ е изготвен ежемесечен график за провеждане на съвместни занятия в СУ „Пейо Крачолов Яворов“ за превантивна и разяснителна дейност сред учениците, с участие на представители на „Териториална полиция“.

От звеното отчитат успех и при проведените процесуално-следствени издирвателни мероприятия по разкриване на значими престъпления с широк обществен отзвук за 2019г.

Подобни статии

Top