Укрепват подпорната стена под Биологическия факултет

Областният управител обяви обществена поръчка за укрепване на подпорната стена на имота, който се ползва от Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на Таксим тепе. Възстановяването на подпорната стена, част от която се срути върху две къщи на ул. „Рилски метох“ в Стария град на 14 февруари миналата година, ще струва 100 хиляди лева без ДДС. 10 хиляди от тях ще отидат за проектиране, а останалите 90 хиляди ще са за извършването на неотложни аварийно-укрепителни работи, става ясно от обществената поръчка, публикувана в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Припомняме, че на 14 февруари, около 18:40 часа се срути подпорна стена от суха каменна зидария, укрепваща имота на ул.Тодор Самодумов №2, в който се намират сгради на Биологически факултет към Пловдивския университет и на АМТИ- Пловдив. Огромно количество скална маса се свлича от височина от около 20 м, върху имоти, намиращи се на ул. „Рилски метох“ №9-11, създавайки реална опасност за живота и здравето на обитателите на тези имоти.

Предприети бяха незабавни действия от спасителния отряд към РД ПБЗН-Пловдив по отстраняване на скални и строителни отпадъци. След огледи от представители на ОП „Жилфонд“ при община Пловдив и представители на Областна администрация, областният управител сезира министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, която е и председател на МКВП при МС. От областна управа алармираха, че въпреки действията по отстраняване на свлечената скална маса, състоянието на останалата стена е в критично състояние и има опасност от допълнително разрушаване на стената и реална опасност за къщите на ул. Рилски метох.

Предстои да бъде изготвен инвестиционен проект, авторски, строителен и инвеститорски контрол, с обща прогнозна стойност 121 хиляди лв. С министерско постановление от 12 ноември, парите бяха одобрени правителството.

Обявената обществена поръчка е по договаряне без обявление и вече е изпратена покана на фирмата-изпълнител.

От областна администрация е обявена и обществена поръчка за строителен надзор на обекта.

 

Подобни статии

Top