698 декларации приети на 30 април в НАП Пловдив

702 декларации с електронен подпис приети по време на кампанията

Успешно приключи данъчна кампания 2019 г. В последният ден за прием на годишни декларации от граждани 30 април в Териториална дирекция на НАП Пловдив са приети 698 формуляра. До 24,00 часа на 30 април по електронен път са приети 702 декларации с електронен подпис и 1 360 с персонален идентификационен код (ПИК).

Повече от половината данъчни декларации за доходите от 2018 г. на физическите лица са подадени по интернет с ПИК или електронен подпис, като 2019 е първата година, в която електронните формуляри са повече от хартиените. От началото на годината до момента чрез физическите POS терминали в НАП Пловдив са извършени 6 859 бр. плащания без такси.

От приходната агенция съобщават още, че през 2020 г. декларирането на доходите ще бъде значително по-лесно за хората, които имат ПИК или електронен подпис. Тогава всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от НАП в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при нужда.

„Отчитаме успешна данъчна кампания 2019 г. Благодаря на колегите в НАП за професионализма и очаквано добрия резултат. Виждаме ясна тенденция на ръст на електронното деклариране и плащане, ще продължим да работим за усъвършенстване на електронните услуги“, каза в края на кампанията директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.

Подобни статии

Top