7 склада са почистени от близо 800 тона негодни пестициди от в Пловдивско

Бракуваните пестициди са изпратени за изгаряне във Франция

7 склада в Пловдивска област, в които са се съхранявали негодни от употреба препарати за растителна защита са били почистени през изминалата година от РИОСВ-Пловдив. Тази дейност  е осъществена по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество и е от голямо значение за безопасността на околната среда.

Седемте обекта се намират в градовете Първомай, Брезово и Раковски и в селата Патриарх Евтимово (общ. Асеновград), с. Борец (общ. Брезово), с. Неделево (общ. Съединение) и Цалапица (общ. Родопи).

Общото количество събрани препарати от всички затворени и почистени складове на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив е 818,095 тона течни и твърди фракции отпадъци. Всички те са изнесени за обезвреждане към инсинератори в гр. Лион, Франция при спазване изискванията на екологичното законодателство за трансграничен превоз на отпадъци.

Изпълнени са проекти за над 3 млн. лв.

Всички проекти с осигурено финансиране за 2019 година от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив са успешно изпълнени, уточняват от инспекцията. Става дума за над 50 обекта на стойност, надвишаваща 3 168 000 лева. Тяхната реализация е осъществена с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

Два от проектите касаят реконструкция на водопроводна мрежа на села в община Раковски – с. Момино село и с. Чалъкови. Осъществяването им е на стойност съответно 1 687 079 и 1 136 661 лева, като средствата са отпуснати по договори за безвъзмездна помощ. Строителните дейности на обекта в Момино село вече приключиха, а тези в с. Чалъкови ще продължат и през 2020 година.

В рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“

бяха реализирани всички 48 обекта в 13 общини. Броят им на територията на РИОСВ – Пловдив за годината е рекорден, като те представляват повече от 10% от тези, които бяха одобрени за финансиране за цялата страна.

През 2019 година бяха сключени договори с 21 кметства на стойност 210 000 лева, с 11 училища на стойност 55 000 лева и с 16 детски градини за 80 000 лева. Направените и одобрени разходи са за озеленяване, спортни уреди, информационни брошури, оборудване и учебни пособия.

1 2

Подобни статии

Top