Готов е графикът за класиранията в пловдивските детски заведения

deca_detska_gradina

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските заведения на община Пловдив през календарната 2016 г., могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на системата за прием График на дейностите.

Предвидени са 20 класирания, при проведени през 2015 г. 19 на брой.

За родените през 2013 г. деца, които навършват 3-годишна възраст през 2016 г. и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2016/2017 г., първото класиране ще е на 27 май 2016 г.

Свободните места за това класиране вече са обявени и заинтересованите родители могат да ги намерят в съответната секция на електронната страница на системата.

Вече могат да бъдат подадени и заявленията за участие в класирането. По-ранното подаване на заявление обаче не носи предимство, а е важно да бъдат спазени крайните срокове.

За първото класиране за новосформираните групи крайният срок за подаване на заявленията по електронен път е 25.05.2016 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските заведения, които са първо желание за прием. За тях крайният срок е 20.05.2016 г.

Анализите на броя на адресно регистрираните на територията на град Пловдив деца показват, че обявените свободни места за първа възрастова група ще са достатъчни за всички деца, желаещи прием.

Свободни места за първа възрастова група за ЦДГ „Чайка“ няма да бъдат обявявани до построяването на новата й сграда. За учебната 2016/2017 г. във филиала на ЦДГ „Марица“ ще бъде сформирана нова група (втора възрастова) за родените през 2012 г. деца.

Свободните места за нея ще бъдат обявени на 30.06.2016 г. за класирането на 8 юли 2016 г.

Днес, 7 януари, беше проведено първото за тази година класиране за прием на децата в детските градини и резултатите от него вече са публикувани. В класирането взеха участие 230 деца, които кандидатстваха за обявените 353 свободни места.

От всички участвали в класирането деца 139 са на яслена възраст. Класирани са 101 деца, от които 59 в яслените групи, 28 в първа възрастова група и само 14 общо за подготвителните и втора възрастова група.

Все още има родители, които подават своите заявления, без да се съобразяват с наличието на свободни места в конкретните детски заведения. Препоръката на местната администрания е при участие в класиране да се обръща внимание на обявените места.

Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 26.01.2016 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 18.01.2016 г.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top