318 441 лева събра от глоби екоинспекцията в Пловдив

Санкции и глоби в размер на 318 441.23 лв. за нарушаване на екологичното законодателство в размер наложи РИОСВ – Пловдив през 2015 г.

Експертите извършиха 1498 проверки на 1420 обекта. Издадени са 494 предписания за установени нарушения.

Съставени са 64 акта, наложени са 16 текущи месечни санкции и са издадени 82 наказателни постановления на стойност над 318 000 лв.

Събраните суми от наложени санкции и глоби през изминалата и предходни години са в размер на 291 167.95 лв.

Най-голямата санкция в размер на 50 000 лв. е наложена на свинеферма, която извършва дейност без комплексно разрешително и системно нарушава екологичното законодателство, за което е сезирана Прокуратурата и Икономическа полиция.

През ноември 2015 г. РИОСВ – Пловдив e сигнализирала Прокуратурата за притежание и излагане на публични места на препарирани екземпляри на морски и скален орел, които са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Поради изключителната си рядкост морският орел попада и в разпоредбите на чл. 278 д от Наказателния кодекс, който предвижда освен глоба и лишаване от свобода до 5 години.

В края на годината бе спряно производството на цех за дървени въглища в село Красново за неспазване на екологичното законодателство.

На „зеления“ телефон на екоинспекцията през 2015 г. са приети и обработени повече от 380 сигнала.

Подобни статии

Top