10 кандидати искат да реконструират пътя Югово – Лъки – Здравец

asen_pat4

10 са отворените оферти в откритата процедура за изработване на технически проект за рехабилитацията и частична реконструкция на 31 км от път III-861 /ІІ-86/ Югово – Лъки – Здравец. Ремонтът ще се извършва в участъка от км 0+000 до км 31+040.

АПИ съобщава, че ще бъде осъществяван авторски надзор при изработването на техническия проект. Третокласният път е на територията на община Лъки, област Пловдив.

Целта е привеждане на габарита на пътя към изискванията на нормите за проектиране на пътищата, възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване на отводняването и безопасността на движението.

Обществената поръчка трябва да бъде изпълнена за 3 месеца, като индикативната ѝ стойност е 186 240 лв без ДДС. Критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта“.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top