74 социални и напълно обзаведени жилища изгражда община Пловдив - DC news

74 социални и напълно обзаведени жилища изгражда община Пловдив

Дейноститепо реализацията на проект за интеграция на уязвимите групи в обществото напредват

„Напредва проектът по изграждане на 74 социални жилища, които ще бъдат напълно обзаведени, преди да бъдат настанени хора там. 4 от 9 етажа вече са напълно построени“. Това съобщи заместник-кметът Георги Титюков по време на встъпителната пресконференция по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“.

Заместник-кметът накратко посочи критериите, по които хора могат да кандидатстват – бездомни, многодетни семейства и такива с деца с увреждания, хора, които не са настанени в центрове, обитават жилища, които нямат електричество, вода, пренаселени са или не отговарят на строителните стандарти и безопасност. „Не трябва да са собственици на имоти и не са продавали такива за последните 5 години“, допълни той.

„Целевата група на хората, които ще обитават тези жилища и целевата група на проекта за интеграция напълно съвпада и ние ще работим с тези хора, за да им помогнем“, посочи ръководителят на проекта Зоя Петрушева. Тя посочи, че целта е да се реализира цялостна програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически малцинства в Община Пловдив чрез осигуряване на подобрен достъп до образование, заетост и здраве. В това число на деца от етнически малцинства чрез повишаване на тяхната мотивация и участие в образователни, културни и спортни дейности, подобряване на владеенето на български език, подобряване на тяхната учебна среда, стимулиране на техните артистични и спортни постижения. Работата с родителите е друг важен аспект на проекта, който ще подкрепи групови образователни дейности, с което да се осигури приобщаване на цели семейства.

Предвиждат се професионални обучения, които имат за цел да подобрят мотивацията и компетентностите на хората от целевата група,  но и да повишат тяхната способност за заетост чрез надграждане на професионалните им умения. Ще се осигури достъп до пазара на труда за работниците с ниска квалификация чрез така наречената субсидирана заетост за намаляване нивото на бедност сред етническите малцинства. До момента са осигурени работни места на 6 човека, предстоят обучения на още 30 такива, които ще работят като озеленители в общинското предприятие „Градини и паркове“.

Срокът на изпълнение на проекта е до 07.01.2023 г. Стойността му е 1 190 00 лева, от които 180 000 са собствено финансиране от общинския бюджет. Той се реализира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Приоритетна Ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. В областта на здравната просвета Община Пловдив си партнира с фондация „Пловдив 2019“, като за целта 6 служители работят като сътрудници на терен и провеждат кампании за здраве, хигиена, семейно планиране, детско възпитани и работа с тийнейджъри. Организират и така наречените „младежки дни“ с участието на талантливи младежи.

Top