75 дежурни групи на крак в енергото заради очаквани виелици

Възтановен е токът в Смолян, Чепеларе и Пампорово

И EVN се подготвя за очакваното влошаване на атмосферните условия през следващите дни, съобщиха от енергийното дружество. Целта е в случай на аварии, компанията да може да реагира максимално бързо.

Във връзка с неблагоприятните метеорологични прогнози през следващите няколко дни електроразпределителното дружество предприе допълнителни организационни мерки за реакция в случай на нарушено от  лошото време електрозахранване в Югоизточна България.

Основните рискове са за комбинация от вятър и дъжд, преминаващ в сняг в условията на променящи се температури, водещи до обледявания на електропроводи.

Организационните мерки включват увеличаване на броя на дежурните сътрудници по места, проверка на авариен резерв и автомобили. Проверени бяха мобилните генератори и специалната механизация: моторни шейни, автовишки, АТВ и кабелни лаборатории и екипировка. Инспекции се провеждат и на телемеханиката и радиостанциите, които са изключително полезни като автономна връзка с аварийните екипи при продължително отпадане на мобилните комуникации.

Като част от подготовката е предвиден и допълнителен инструктаж на аварийните екипи за работа при лоши метеорологични условия и контакт с рамкови фирми за завишаване на готовността им за реакция при необходимост. Информация се поддържа с местната и централната власт и съответните служби и звена.

Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращите два специализирани диспечерски центъра за управление на електроразпределителната мрежа, откъдето се осъществява текущ контрол и мониторинг на съоръжения.

Общо 75 дежурни екипа  са в готовност да реагират при необходимост от  отстраняване на евентуални аварии. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни ситуации, както и да активира специален кризисен щаб.

 

Подобни статии

Top