EVN разширява обхвата на проекта за електромери с дистанционно отчитане

EVN

Още 11 населени места в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора се включват в новата отчетна система, а сумата за разширяването на проекта надхвърля 16 млн. лв.

През 2016 г. EVN България разширява проекта си за поетапно въвеждане на електромери с възможности за дистанционно отчитане на консумираната електроенергия. Разширението обхваща клиенти в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора.

EVN България инвестира в такива електромери от началото на своята дейност в страната като към края на 2015 г. в над 20 града на Югоизточна България са инсталирани 360 000 електромера с дистанционен отчет.

С оглед предимствата, които дава дистанционната система, EVN България продължава внедряването на модерната технология и през 2016 г. в следните населени места като планираната инвестиция надхвърля 16,63 млн. лв.

В област Пловдив за всички клиенти в гр. Раковски, гр. Карлово, гр. Стамболийски, гр. Хисаря, гр. Съединение и с. Калояново. Предвидено е да се инсталират общо 36 767 уреда.

Въвеждането на система за дистанционен отчет касае не само монтажа на електромери, но и цялостно внедряване на допълнително съпътстващо и техническо оборудване в трафопостовете.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top