Кампанията за плащане на данъци и такси в Асеновград започна

Община Асеновград има готовност за приемане на данък сгради и такса смет. Вече може да плащаме данъците си за настоящата година. Кампанията по плащанията на данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци стартира месец по-рано, съобщиха от общинска администрация.

През тази година размерът на местните данъци и такса за битови отпадъци се запазва. Собствениците на имоти, находящи се на територията на общината ще получат съобщения за дължимите налози.

В документа ще бъдат описани и старите, просрочени задължения от предходни години. До 30 юни трябва да бъде направена първата вноска по дължимата такса. До края на месец октомври всеки гражданин трябва да се издължи напълно на общината.

Предплатилите целия годишен размер на задълженията в срок до 30 април ползват отстъпка 5 на сто. Плащания в брой се приемат на касите в общината, както и в кметствата на населените места.

Касите на Дирекция „Местни приходи“ работят с граждани всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа, без прекъсване. Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи“. Могат да бъдат използвани и интернет услугите на EasyPay или пък да бъдат направени банкови плащания.

Подобни статии

Top