770 фирми от Пловдивска област пред запор заради неплатен данък

Банковите сметки на 1600 фирми от Южна България, 770 от които от Пловдивска област, с невнесен в срок корпоративен данък могат да бъдат запорирани, ако до седмица дружествата не платят дълга си или не представят обезпечение, съобщиха от НАП-Пловдив.

Става дума за деклариран, но невнесен в законовия срок до края на март корпоративен данък от фирми, регистрирани на територията на НАП – Пловдив.

Преди обаче да започне принудително изпълнение, от НАП осъществяват контакт с представител на фирмата по телефона. От колцентъра на агенцията разясняват на длъжника възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде предоставено на публична продан.

Законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, припомнят от НАП – Пловдив. За целта обаче длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в приходната администрация, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки ангажимент заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета.

Подобни статии

Top