Обмислят критерии за подпомагане на спортните клубове в Асеновград

Нова наредба регламентира критериите за оценка на дейността на спортните клубове. Така на база спортни постижения, условията на базите за тренировка, както и участията в общински, държавни и прояви извън граница, ще бъдат разпределяни и общинските пари.

Средства ще получат клубове, развиващи детско-юношеския и масов спорт, отборите с традиции в състезания, както и за постигане на високи резултати и подготовка на медалисти. Ще се подкрепят не само традиционни, но и нови за общината прояви.

Постиженията ще се оценяват по точки, регламентирани в таблици за различните първенства. Според условията в Наредбата, ако клубът се финансира пряко от общината няма да има право на допълнителни публични пари.

Не се подпомагат и спортни клубове, които ползват стопански обекти, приходите, от които остават в касата на клуба, както и такива, които имат дългосрочна подкрепа от спонсори.

Всяка година, клубовете, които желаят да получат общинско финансиране, трябва да заявят това до края на месец януари. След формиране на общия брой точки, в срок до 15 март, специално създадена комисия ще разпределя средствата. При злоупотреби клубовете ще бъдат санкционирани.

Наредбата има за цел максимално обективно да бъда оценявана работата на спортните клубове в общината и справедливо разпределение на средствата към тях. Припомняме, че най-дебатираната тема при гледането на общинския бюджет за 2016-та година беше именно финансирането на спортните клубове.

Подобни статии

Top