8-годишни деца се дрогират в Пловдив

37 престъпления са извършени от деца в Пловдив

22 деца са регистрирани от началото на годината досега в детската педагогическа стая в Пловдив за употреба на дрога. Това съобщи секретарят на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общината Петко Василев. „При нас идват деца на възраст от 8 до 18 години. Дори 8-годишни се дрогират“, коментира Василев в отговор на въпрос на DCNEWS.

Той подчерта, че в случая става въпрос за деца, които употребяват наркотици, а не за такива, които са спипани да разпространяват дрога или просто да я притежават – простъпки, които вече са престъпления или противообществена проява. Василев беше категоричен, че това са само регистрираните деца, а реалните цифри са много по-високи.

Малолетните и непълнолетните, извършили престъпления в Пловдив за първата половина на годината са със 7-8 повече, в сравнение с тези от предходната 2017 година. 37 са регистрираните престъпления, които са извършени от 34 деца. Противообществените прояви за шестмесечието пък са 39, като те са извършени от 37 ненавършили 18 години.

Преобладават кражбите, грабежите, хулиганството и нанасянето на телесни повреди.

Малолетните и непълнолетни жертви на насилие повече от малките престъпници

Според Василев се запазва тревожната тенденция децата, жертви на насилие, да са повече от тези, извършили престъпления. Само за първите шест месеца 42 деца са били подложени на кражби, грабежи, блудства или друг вид посегателство.

Общо 290 деца се водят на отчет в Детска педагогическа стая, като по-голямата част – 75 на сто, са момчета, а едва 25%  са момичетата.

Все по-често момичетата попадат в ръцете на служителите на реда заради неоправдана агресия. В повечето случаи девойките се бият със свои връстнички заради момчета, поясни Василев. Много по-редки са случаите, когато момчета се бият помежду си заради момиче, допълни секретарят на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Подобни статии

Top