80 защитени пойни птици спасиха екоексперти на Руския пазар (СНИМКИ)

80 защитени пойни птици спасиха експерти на РИОСВ – Пловдив при поредна изненадваща проверка в района на „Руския пазар“ в града. Конфискувани са 49 щиглеца, 27 елхови скатии, 3 обикновени конопарчета и едно диво канарче. Птиците са пуснати на свобода в околностите на Пловдив. На място е задържан един от нарушителите и му е съставен акт. Останалите „търговци“ на защитени птици са избягали.

Глобите за подобни нарушения са в размер до 5 хиляди лева, като допълнително за всеки защитен вид се налага обезщетение в размер на 40 лева.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява улавянето и убиването на защитени птици, преследването и обезпокояването им, особено в периодите на размножаване, унищожаването или вземането на яйца, както и разрушаването или преместването на гнезда; притежанието, отглеждането, пренасянето и търговията с тях, а също – препарирането, притежанието, пренасянето и износа им извън граница.

Подобни статии

Top