815 места за кандидат-студенти в УХТ

Местата за бъдещите студенти са определени от министерството на образованието и науката

Министерство на образованието и науката определи приема на 815 студенти – бакалаври и магистри, за учебната 2021/2022 г. От тях по държавна поръчка са 787 места, каза зам.-ректорът по учебна дейност в Университета по хранителни технологии доц. Христо Спасов.

Висшето училище ще обучава в редовна форма 513 души, а в задочна 274. Местата за бакалаври са 473 редовни и 207 задочни.

Три са новите специалности за бакалаври: „Технология на храни и ароматични продукти“. В нея ще се изучават парфюмерия и козметика, технология на растителните мазнини и етеричните масла, на тютюна и тютюневото производство, на захарите и захарните изделия.

„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ е другата нова специалност, а третата е „Икономика на туристическата индустрия“.

„Университетът има опит и традиции в подготовката на кадри в тези направления. При тяхното създаване сме се съобразили и със заявения интерес от страна на работодателите“, каза зам.-ректорът.

И през 2021/2022 учебна година УХТ ще продължи да предлага обучение на английски език по 4 специалности: „Технология на храни и напитки“, „Туризъм“, „Индустриален мениджмънт“ и „Компютърни системи и технологии“, а също и на френски език – „Технология на ферментационните продукти“. По тази причина активно се включваме в онлайн информационните кампании на българските университети, които ни дават възможност да представим възможностите за обучение в УХТ, каза зам.-ректорът. Следващата среща с кандидат-студенти е планирана за 24 април 2021 г.

Ръководството на висшето училище полага усилия за привличане на студенти и в приоритетните направления и защитените специалности.

За УХТ това са „Машини и апарати за ХВП и биотехнологичната промишленост“ и „Топлотехника“. Държавата ще покрива изцяло или частично таксите за обучение на приетите при наличие на сключен договор с работодатели.

„Представихме в министерството актуализирана заявка, изготвена съобразно методиката за определяне на максималния брой студенти по професионални направления и политиката на МОН. В нея сме създали възможност за обучение на бакалаври в професионално направление „Икономика“ с 2 специалности – „Икономика на хранителната индустрия“ и „Икономика на туристическата индустрия“, посочи доц. Спасов. Подготовката в тези дисциплини отразява специфичното икономическо развитие на хранително-вкусовата и туристическата индустрия, а планът предвижда да бъдат приети 18 студенти редовно и задочно.

Втората предварителна онлайн кандидатстудентска сесия в УХТ ще се проведе през април. Документи за участие в нея ще се приемат от 8 до 16 април 2021 г., а изпитите по Математика и Химия и опазване на околната среда са на 17 април

Още информация за реда и условията на приема в УХТ вижте ТУК.

Подобни статии

Top