816 първокурсници влязоха в аудиториите на УХТ

Университетът откри академичната година година с обновени по европроект учебни корпуси

Университетът по хранителни технологии откри новата академична  година с изцяло обновени учебни корпуси по проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура“  на Оперативна програма „Региони в растеж“ .

Ректорът на университета проф. Кольо Динков, заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов и областният управител на Пловдив Здравко Димитров прерязаха лентата на нова мултифункционална зала, оборудвана с мултимедийна конферентна система, която зала ще бъде използвана и като учебна, и като презентационна.

816 новоприети студенти, които ще се обучават в квалификационно-образователните степени „бакалавър“ и „магистър“ прекрачиха прага на висшето учебно заведение, което през октомври ще отбележи своя 65-годишен юбилей.

Стартът на новата академична учебна година

бе даден с тържествена церемония в аула „проф. Милен Бешков“ . Гости бяха зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов, областният управител Здравко Димитров, ректорите на Аграрния университет проф. Христина Янчева и на АМТИИ – проф. Милчо Василев, бившият ректор на УХТ проф. Димитър Хаджикинов. Поздравителни адреси бяха получени от кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, от председателя на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев, от Съюза по хранителна промишленост и Националното представителство на студентските съвети.

„Убеден съм, че ще успеете“, обърна се към студентите ректорът на университета проф. Кольо Динков. „Вярвам във вашата любознателност, която ние, вашите преподаватели, ще насърчаваме. Нещо повече – ще бъдем ваши добронамерени партньори в усвояването на знания, в преодоляването на трудности, в търсенето на отговори на предизвикателства“, добави още проф. Динков.

Завършващите УХТ се реализират успешно на пазара на труда

Той подчерта, че едно от основните предимства на студентите, които завършват Университета по хранителни технологии, е успешното им реализиране на пазара на труда. „Големият брой предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост и фактът, че университетът е единственото в страната висше учебно заведение в сферата на хранителните технологии гарантира на випускниците успешна професионална реализация и те попадат в категорията на най-търсените от работодателите в тази област. Неслучайно в мениджърските екипи на редица компании като водещи фигури се проявяват специалисти, дипломите на които са с логото на Университета по хранителни технологии“, посочи проф. Динков.

По традиция ректорът на университета проф. Кольо Динков раздаде студентските книжки на кандидат-студентите, формирали най-висок успех по време на приемните изпити.

Подобни статии

Top