EVN отчете по-ниски сметки за ток през февруари

Средната стойност на фактурите на битовите клиенти

Средните стойности на фактури и потребление през февруари 2016 г. за битовите клиенти в Югоизточна България са близки до тези през януари 2016 г.

Данните на EVN България показват, че средната фактура за битовите клиенти за февруари 2016 г. е 71,81 лв. с ДДС, което е малко по-ниско спрямо средната стойност на фактурата за месец януари 2016 г., когато е била 72,38 лв. с ДДС.

Данните на EVN България сочат още, че средното потребление на електричество през февруари 2016 г. е било 396 киловатчаса, което също е близо до средното потребление за януари 2016 г. – 398 киловатчаса.

По-детайлният анализ на стойностите на фактурите по отделни групи клиенти за февруари 2016 г. показва, че:

• 52,6% от битовите клиенти на EVN България имат консумация на електроенергия за февруари 2016 г. до 300 киловатчаса и средна сметка от 21,59 лв. с ДДС. Средната стойност година по-рано – за февруари 2015 г., е била 21,87 лв. с ДДС.

• 39,3% от битовите клиенти на EVN България с консумация от 301 до 1000 киловатчаса имат средна сметка от 102,32 лв. с ДДС. Средната стойност за същия месец година по-рано е била 101,84 лв. с ДДС.

• при 8,1% от битовите клиенти на EVN България е отчетена значително висока консумация, която надвишава 1000 киловатчаса. Те имат средна сметка за февруари 2016 г. в размер на 248,81 лв. Година по-рано средната февруарска фактура е била 248,65 лв. с ДДС.

Посочените стойности на потребление и фактури са средно изчислени, поради което не могат да се отнесат автоматично към всеки един конкретен клиент, чиято консумация на електроенергия е индивидуална и зависи както от степента му на енергийна ефективност, така и от профила на потребление.

Важен фактор е и различният начин на отопление през зимата по населени места – в някои райони преобладава отопление с електроенергия, а в други – с твърдо гориво, централно отопление и други.

Подобни статии

Top