Отпуснаха средства за завършването на ремонта на Драмата

Правителството отпусна средства за разплащане на окончателното завършване на ремонта на сградата и залата на Драматичния театър в Пловдив. Реконструкцията на сградата вече е напълно подсигурена финансово и се очаква дейностите да завършат в срок, за да може сцената да функционира още от есента.

Кабинетът одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 12,270 млн. лв., от които 4,185 млн. лв. се предоставят на Министерството на културата по политики в областта на опазване на движимото и недвижимо културно наследство и на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование.

Средствата ще бъдат разпределени за ремонта на пловдивския театър и за консервация и реставрация на Голямата базилика в археологическия резерват „Ранносредновековен град Плиска“.

Правителството одобри и допълнителни разходи по бюджетите на общини в размер на 8,085 млн. лева. Средствата са предназначени основно за ремонт и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура и обекти на общините Пловдив, Силистра, Дулово, Тутракан, Кайнарджа, Алфатар и Долна баня.

Предоставените средства по бюджетите на Министерството на културата и на изброените общини са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 година.

 

Подобни статии

Top