Фестивал на водните капки в „Южен“

Кметът на район „Южен“ кани всички ученици от Пловдив да вземат участие  в литературния конкурс, посветен на Международния ден на водата 22 март.

ЦЕЛИ :

-Да даде възможност на младите творци да пресъздадат своето отношение към природата и към водата.

-Да стимулира всички участници в опазването на природата и съхраняването й.

Раздел : Конкурс  за  литературна творба :  „Чиста вода –здраве за всички”

Условия за участие :

Няма жанрови или тематични ограничения. Авторите могат да участват в конкурса с разкази, стихотворения, приказки, есе  и други.

Всеки автор може за участва най-много с две творби.

Творбите се изпращат на хартиен носител или електронен носител на следния е-mail: ekologia@south.plovdiv.bg.

Всяка  творба трябва да съдържа следната информация:

–  трите имена на автора

–  клас  и  възраст на автора /навършени години/

–  населено място

–  телефон за връзка, e-mail, точен адрес

–  име на ръководителя /ако има такъв/;

–    Класираните участници ще бъдат уведомени по телефон  за награждаване.

Възрастови  групи:

В конкурса могат да участват автори  в следните възрастови групи:

–   1-ва група  –  I – II клас

–   2-ра група  – III – IV клас

–   3-та група –  V – VI клас

–   4-та група –  VII – VIII клас

–  5-та група –  IX – X клас

–  6-та група –  XI – XII клас

Критерии за оценка:

– художествени качества;

– стил и изразни средства;

Срокове:

Необходимо е творбите да бъдат изпратени  E-mail: ekologia@south.plovdiv.bg или донесени в Район „Южен“ в стая № 10 – отдел „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“ , тел. за връзка 032/276-131 най-късно до 16 март 2016 година .

Творби  извън  посочените  условия  няма  да  бъдат  журирани;

Награждаването на призьорите ще се извърши в залата на район „Южен“ на 21 март от 11.00 часа

 Раздел : Конкурс  за  плакат :  „Чиста вода –здраве за всички”

Условия за участие :

Всички училища на територията на район „Южен“ могат да представят до три плаката или постера.

Плакатите или постерите ще се приемат до 16 март 2016 г. в стая № 10 на район „Южен“- отдел „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“ , тел. за връзка 032/276-131

Всеки  плакат или постер трябва да съдържа следната информация:

–  училище

–  клас

–  телефон за връзка и  име на ръководителя

Класираните участници ще бъдат уведомени по телефон  за награждаването, което ще се състои на 21 март от 11.00 часа в заседателната зала на район „Южен“.

 

Подобни статии

Top