В „Централен“ продължава вдигането на излезли от употреба коли

Вдигат старите коли в Северен

В „Централен“ продължават мерките срещу паркиралите по улиците излезли от употреба моторни превозни средства, съобщи районният кмет Георги Стаменов.

Той припомни, че още през ноември миналата година с негова заповед бе създадена комисия от експерти, която извърши огледи. Бяха предприети мерки съгласно нормативната уредба, според която се пристъпва към принудително вдигане на автомобилите, ако собствениците  в законовия срок не изпълнят предписанията, а именно –   да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирана за целта фирма.

Усилията в тази посока ще продължат, тъй като с вдигането на излезлите от употреба стари коли се освобождават допълнителни места за паркиране по улиците и се подобрява градската среда, категорични са от администрацията на район „Централен“.

Подобни статии

Top