Наематели на общински жилища в Пловдив трупат задължения

В община Пловдив се проведе работна среща, на която се обсъди необходимостта от предприемане на конкретни законосъобразни действия по отношение на общинските жилищни имоти, за които има натрупани задължения. На срещата присъства и екип от администрация на район “Северен”.

Натрупаните значителни  по обем задължения от страна на многобройни общински наематели е именно от фонд ,,Настаняване под наем”. Некоректното поведение от страна на наемателите създава предпоставки за задълбочаване на проблемите, поради големите стари задължения и натрупващите се нови.

Задълженията са натрупани както към община Пловдив, така и към дружества-доставчици на услуги: енергоснабдяване, топлоенергия и Ви К.

Кметът на район “Северен” Ральо Ралев приканва всички наематели на общински  жилища в района да заплатят дължимите суми, както към  oбщина Пловдив, така и към всички дружества-доставчици на комунално битови услуги.

Районната администрация е подготвила пакет от  спешни мерки, насочени срещу недобросъвестното поведение на наемателите на общински жилища.

Подобни статии

Top