Инвеститорите: Сградата на „Одрин“ 8 в този вид е опасна за хората

Оставането на сградата на ул. „Одрин“ 8 в Пловдив в този й вид е опасно за хората, обявиха от фирмата-инвеститор на склада в официално писмо до медиите. Ето пълния текст на позицията им:

„Съзнавайки отговорността си на инвеститори, но и на факта, че за приемането на адекватно решение за Тютюневия склад на „Одрин“ 8 са необходими спешни действия от страна на всички оторизирани институции, оповестяваме пред обществеността становището на експертите, че оставането на сградата в този й вид е опасно за хората, околната инфраструктура и трафика.

Това становище ние вече заявихме пред Общината с апел за бързи действия от страна на всички заинтересовани страни. Настояването ни за спешни действия е продиктувано от изготвеното по наше настояване Конструктивно становище относно устойчивостта и обезопасяването на сградата след частичното й събаряне.

То по категоричен начин указва, че опасността от самосрутване или политане на фасадни стени е голяма , особено при неблагоприятни въздействия като вятър или буря. В становището, изготвено от инж. Костадин Палазов,   Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ се казва, че е необходимо вземането на спешни мерки.

С оглед на височината на останалите фасадни стени /20 м/ се налага обезопасяване в разширен периметър – около – 25-30 м, а не както на този етап,  за да бъдат избегнати нежелани инциденти. Което иначе казано означава – районът в радиус от по-малко от 25-30 метра е опасен.

Ние не бихме искали след един нежелан инцидент  да задаваме въпроса – кой ще носи отговорността?  Ние искаме да поставим въпроса преди да се случи каквото и да било с компрометираната част от сградата на „Одрин“ 8. И заявяваме позицията си, че когато става дума за подобна опасност за хората, прехвърлянето на топката между различни институции и страни е не само неработещо, но и опасно решение.

Затова още веднъж поставяме проблема с опасното състояние на сградата в този й вид. Съобразихме се с решението събарянето да бъде спряно. Но решението за това какво трябва да бъде възстановено няма нищо общо с бездействието при една подобна тревожна констатация на експертите.

По тази причина поискахме наши представители да участват на експертно ниво в Комисията по чл. 73, която ще обследва сградата. Община Пловдив уважи това наше искане и ни покани. Ние потвърждаваме участието си“.

Top